ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU
Çocuk Hakları Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Ali Bilgin- Av. Ali Bilgin

 
 

Av. İhsan Yılmazlar

Başkan

 
 Av. Öykü Uzay Uçar

Başkan Yardımcısı

 
Av. Aslı Polat
Üye
 Av. Aslıhan Ünsüren
Üye 
Av.Ayşegül Eren
Üye 
Av.Bensu Tekirdağ
Üye 
Av. Burcu Günay Nizamoğlu
Üye 
Av. Burcu Temiz
Üye 
Av. Canan Turunç
Üye 
Av. Cansel Kar
Üye 
 Av. Cansu Ateş İpek

Üye

Av. Cansu Tekirdağ
Üye 
Av. Dudu Keleş
Üye 
 Av. Ebru Candemir Ufuk
Üye 
Av. Emine Çolak
Üye 
Av. Ezgi Sadıkoğlu Sahil
Üye 
 Av. Ezgi Tel
Üye 
Av. Fatma Aslan Bolat
Üye 
Av. Fatma Beyza Temiz
Üye 
 Av. Fatma Burcu Demir
Üye 
Av. Funda Korkut
Üye

Av. Hatice Nisa Kurtar

Üye

Av.Hazal Aleyna Gürsal

Üye

Av. İlke Ceren Atılğan

Üye

Av. Mediha Hazal Mansuroğlu

Üye

 Av. Merve İnan

Üye

Av. Merve Olğar

Üye

Av. Nihan Mercanoğlu

Üye

Av. Pınar Aslan

Üye

Stj.Av. Remzi Can Karataş

Üye

Av. Seçil Arslan

Üye

Av. Sibel Durkal 

Üye

Av.Simay Boncuk

Üye

Av. Simla Buket Nacar

Üye

 

Av. Yeter Ezgi Gözel

Üye

 

Av. Yusuf Kuh

Üye

 

Av. Tuğçe Macit

Üye

 

 Av. Hasibe Duygu Doğan

Üye

Av. Ayfer Çift

Üye

Av. Begüm Özdemir 

Üye

 Av. Ahmet Çete

Üye

 Av. İzel Reyhani

Üye

Stj Av Mehmet Mustafa Çalışkan

Üye

 Stj Av Merve Eryılmaz

Üye

Stj Av Ahmet Emrullah Çalış

Üye

Stj Av Mehmet Fatih Eminoğlu

Üye

Stj Av Dilara Karataş

Üye

Stj Av Abdurrahman Andıç

Üye

Stj Av Seren Savaş

Üye

 

HATAY BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU 2016-2018 FAALİYET RAPORU

Hatay Barosu Çocuk Hakları komisyonu çocuk ile ilgili tüm dosyalarda etkin olarak çalışabilmeyi amaçlamaktadır. Davalara katılma talebinde bulunmanın tek başına çözüm olmadığını, vakaların gerçekleşmesini önleyebilmek, gerçekleşen vakaların ortaya çıkarılması ve en sağlıklı şekilde adli birimlere bildirilmesi ve “bu süreçte çocuğun üstün yararının gözetilmesi” gerektiğini düşünüyoruz. Bu hususlarda da daha etkin ve hızlı aksiyon alabilmek için çocuk alanında çalışan her bir bireyin vaka çözümünde ortak hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda farkındalığı artırmak adına eğitimler, çalıştaylar ve etkinlikler düzenlemekteyiz.

Her iki ayda bir düzenli olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Çocuk Hakları İl Koordinasyon Toplantılarına Hatay Barosu Çocuk Hakları Komisyonumuzu temsilen Av. Sibel Şat Durkal katılım göstermektedir.

 
 
 
HATAY BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

-22.03.2015 tarihinde Diyarbakır’da Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı ile yapılan toplantı özetleri

             Komisyon üyelerimizden Didem Kutlu,Neslihan Kurtoğlu ve Eren Düşer’in katılım gerçekleştirdiği bu toplantıda,Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’nın Genel Kurulu gerçekleştirildi ve Çocuk Adalet Sistemi Raporu hazırlanarak son şekli verildi.Bu raporun tanıtımına yönelik olarak da Basın açıklaması yapılarak daha çok sesimizi duyurmamız amaçlandı.Ülkesel ve bölgesel düzeyde yayın yapan gazete ve televizyonlarda da basın açıklamamıza yer verildi.

              Ayrıca ‘Öfke ve Kontrolü’ ile ilgili seminer çalışması yapılarak;öfke yönetimi ile ilgili dikkat çekici tespitler yapıldı.

            Son olarak Diyarbakır’da çocuklara yönelik gerçekleşen hak ihlallerinin ve örnek vakaların sunumu yapılarak katılımcı avukatlara bilgi verildi.

          

            

                                                                                     AV.DİDEM KUTLU

                                                                                    ÇOCUK HAKLARI  KOMİSYONU

                                                                                                          GENEL  SEKRETERİ      
ÇOCUK ADALET SİSTEMİ SORUN TESPİT RAPORU
 

 
 
 
 
www.ecpat.net
www.ctcs-mucadele.net 
www.cocukhaklariizleme.net 
www.egitimdehaklar.org 
 www.ucansupurge.org
  
       16-17 Kasım tarihlerinde Türkiye Barolar Birliğinde TBB. Çocuk Hakları Kurulu, tüm baro temsilcileri ile birlikte UNESCO ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile çalıştay düzenlenmiştir. Düzenlenen Çalıştay'a komisyonumuzu temsilen Av.Didem Kutlu ve Av. Gizem Kavvasoğlu katılmıştır.

Çalıştayın konusu ;

1. Barolar Çocuk Hakları Kurulları Çalışmaları Güçlü Yönler ve Güçlükler ile Beklentilerin Belirlenmesi

2. Çalışmalar Sırasındaki Güçlükler.

3. TBB Çocuk Hakları Kurulundan beklentiler.

4. Ortak Çalışma İlkelerinin Belirlenmesi.

5. Çalışma Programının Oluşturulması.

    Söz konusu çalıştay çerçevesinde komisyonumuzu temsilen Av.Didem Kutlu ve Av. Gizem Kavvasoğlu katılmış ve aşağıdaki belirtilen görüş ve önerilerde bulunmuştur ;

  Çocuk Hakları Kurulu, merkez ve komisyonların güçlü yönleri konusunda ;

 1-Okullar vesair yerlerde eğitim vb.çalışmaları yürütülüyor. Bu durum toplum erişimi kolaylaştırıyor. Eğitim verme kapasitesi olduğundan kurumların talepleri karşılanıyor,tanınmış olmanın avantajları kullanılıyor.

2-Suç ve suç eğiliminin önlenmesi için seminerler düzenleniyor, seminer sonuçları broşür şeklinde ailelere dağıtılıyor.

3-Avukatlara mağdur ve suça sürüklenen çocuklar hakkında eğitim veriliyor, diğer kurul ve komisyonlarla bağlantılı olarak işbirliği içinde çalışılabiliyor.

4-Çalışmalar sırasında güçlükler konusunda;

 5-Çocuklarla çalışırken o çocuğa ulaşmanın zorlukları var.

6-Hakim ve savcılar her zaman çocuk hukuku konusunda duyarlı değil, savcı,polis gibi meslek elemanları sık değişiyor,sosyal çalışma uzmanları ile avukatlar arasında diyalog yok.

6-Mahkeme ve diğer mekanizmalarda konusunda uzman bulunmaması çalışmaları ve çalışmaların etkinliğini zorlaştırıyor.

7-Meslek içi eğitim yetersiz.

-TBB Çocuk Hakları Kuruldan beklentileri nelerdir ? (İl kurullarının çalışmalarına nasıl katkı verebileceği konusunda.)

 -Avukatın rolü hakkındaki olumsuz bakış açısını değiştirici çalışma yapmak.

-Sertifikasyon ve eğitici eğitimi yapılması,seminerlerin düzenlenmesi .

-Eğitim modeli hazırlanmalı.

-Eğitim çalışmalarının ulusal düzeyde yapılması sağlanmalı.

-CMK eğitimleriyle çocuk hakları eğitiminde paralellik sağlanmalı.

 Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı

 Mutabakat Metni

  25-26 Nisan 2008 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşen Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı Çalıştay ve ağ’ın kuruluş uzlaşısını takiben  bildiririz Hatay Barosu Çoçuk Hakları Komisyonu ,  Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı’nın, aşağıda belirtilen ve daha sonra Koordinasyon Kurulu kararıyla  üyeliğe kabul edilebilecek diğer üyeleriyle birlikte ortak kuruluşu kabul eder.

   Adli Tıp Uzmanları Derneği 

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi

Ankara Girişimci Kadınlar Derneği

Batman Barosu

Bursa Barosu

Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

Geleceğiz Biz Derneği

Gündem: Çocuk!

Diyarbakır Barosu

Dostlar Dayanışma Derneği

Gençlik Servisleri Merkezi

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Insan Kaynağını Geliştirme Vakfı

İşitme Engelliler Gelişim Merkezi Derneği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

Kars Kalkınma ve Eşitlik Destek Merkezi Girişimi

Kadın Dayanışma Vakfı

Kaos GL Derneği

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Y.O Sosyal Hizmetler Bölümü

Mersin Çocukları İstismar ve İhmalden Koruma Derneği

Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Roman Gençlik Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

Türkiye Gençlik Birliği Derneği

Türkiye Gençlik Federasyonu

 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

 Uçan Süpürge Kadın iletişim ve Araştırma Derneği 

 Uluslararası Af Ögütü Türkiye Şubesi

 Uluslararası Çocuk Merkezi

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği

 Ağ üyeliğine kabulümüze  müteakip  aşağıda adları geçen iki üyenin Hatay Barosu’nu temsilen ağ toplantılarına, çalışma konularıyla ilgili etkinlik vb. faaliyetlere katılımlarını, ağ koordinasyon kurulu ve koordinatörüyle iletişim halinde olunacağını, oluşturulan ctcs-insiyatifi@yahoogroups.com adlı mail grubuna dahil olunup gerektiğinde iletişimin sağlanacağını, temsilcilerin  temsil ettikleri kuruluş yetkililerine yapılan faliyetler ile alınan karar ve  sorumluluklar hakkında  bildirim ve bilgilendirmeleri yapacağını, ağ'ın ECPAT International  üyesi olunduğunun farkında olarak ECPAT International ilkeleri, kuralları ve çocuk politikası çerçevesinde çalışmalara katılacağımızı  kabul ve taahhüt ederiz. 

 
 
  Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı

Mutabakat Metni

 25-26 Nisan 2008 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşen Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı Çalıştay ve ağ’ın kuruluş uzlaşısını takiben  bildiririz Hatay Barosu Çoçuk Hakları Komisyonu ,  Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı’nın, aşağıda belirtilen ve daha sonra Koordinasyon Kurulu kararıyla  üyeliğe kabul edilebilecek diğer üyeleriyle birlikte ortak kuruluşu kabul eder.

 Adli Tıp Uzmanları Derneği 

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi

Ankara Girişimci Kadınlar Derneği

Batman Barosu

Bursa Barosu

Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

Geleceğiz Biz Derneği

Gündem: Çocuk!

Diyarbakır Barosu

Dostlar Dayanışma Derneği

Gençlik Servisleri Merkezi

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Insan Kaynağını Geliştirme Vakfı

İşitme Engelliler Gelişim Merkezi Derneği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

Kars Kalkınma ve Eşitlik Destek Merkezi Girişimi

Kadın Dayanışma Vakfı

Kaos GL Derneği

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Y.O Sosyal Hizmetler Bölümü

Mersin Çocukları İstismar ve İhmalden Koruma Derneği

Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Roman Gençlik Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

Türkiye Gençlik Birliği Derneği

Türkiye Gençlik Federasyonu

 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

 Uçan Süpürge Kadın iletişim ve Araştırma Derneği 

 Uluslararası Af Ögütü Türkiye Şubesi

 Uluslararası Çocuk Merkezi

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği

 Ağ üyeliğine kabulümüze  müteakip  aşağıda adları geçen iki üyenin Hatay Barosu’nu temsilen ağ toplantılarına, çalışma konularıyla ilgili etkinlik vb. faaliyetlere katılımlarını, ağ koordinasyon kurulu ve koordinatörüyle iletişim halinde olunacağını, oluşturulan ctcs-insiyatifi@yahoogroups.com adlı mail grubuna dahil olunup gerektiğinde iletişimin sağlanacağını, temsilcilerin  temsil ettikleri kuruluş yetkililerine yapılan faliyetler ile alınan karar ve  sorumluluklar hakkında  bildirim ve bilgilendirmeleri yapacağını, ağ'ın ECPAT International  üyesi olunduğunun farkında olarak ECPAT International ilkeleri, kuralları ve çocuk politikası çerçevesinde çalışmalara katılacağımızı  kabul ve taahhüt ederiz. 

  Görevlendirilen kişinin adı ve görevi: _________________________________________

İletişim Bilgileri:

Telefon:

E-mail:

Adres:

Meslek:

 Görevlendirilen kişinin adı ve görevi: _________________________________________

İletişim Bilgileri:

Telefon:

E-mail:

Adres:

Meslek:

  Kurum yetkilisinin adı:

İmzası ________________________________(kaşe/mühür)

 EK:  Hatay Barosu’nun ağ üyeliğine katılımı ile temsilci isimlerinin belirtildiği onaylı yönetim kurulu kararı sureti

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Görevlendirilen kişinin adı ve görevi: _________________________________________

İletişim Bilgileri:

Telefon:

E-mail:

Adres:

Meslek:

  

Görevlendirilen kişinin adı ve görevi: _________________________________________

İletişim Bilgileri:

Telefon:

E-mail:

Adres:

Meslek:

  Kurum yetkilisinin adı:

İmzası ________________________________(kaşe/mühür)

 EK:  Hatay Barosu’nun ağ üyeliğine katılımı ile temsilci isimlerinin belirtildiği onaylı yönetim kurulu kararı sureti

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

                                                                - TEMEL BELGELER-

 

 

¤ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

 

¤ Çocuk Hakları Bildirgesi

 

¤ İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

 

¤ Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

 

¤ Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme

 

¤ Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşme

 

¤ Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenzifine İlişkin Avrupa Sözleşmesi

 

¤ Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme

 

¤ Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi

 

¤ Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Sözleşme

 

¤ En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi

 

¤ İstihdamda Asgari Yaşla İlgili 138 sayılı ILO Sözleşmesi

 

¤ Avrupa Antlaşmaları Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması (Biyotıp) Sözleşmesi

 

¤ Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol

 

¤ Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol

 

¤ Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgari Standart Kurallar (Bejing Kuralları)

 

¤ Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri (Riyad İlkeleri)

 

¤ Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları (Havana Kuralları)

 

¤ Hapis Dışı Önlemlerle İlgili Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Tokyo Kuralları)

 

¤ Çocuk Koruma Kanunu