TBB DELEGELERİ
  
Av. Hüseyin Dilmeç
Üye
Av.İbrahim Ersuz
Üye
 
 Av. Mehmet Fikri Ateş
Üye