BAROMUZ KOMİSYONLARI DUYURUSU
Baromuz Komisyonları güncelleneceğinden Komisyonlarda görev almak isteyen meslektaşlarımızın 4 Kasım Cuma saat 17.00 kadar Baromuza dilekçe ile başvurmaları rica olunur.
 
NOT: En çok iki komisyona başvuru yapılabilecektir.
 
Komisyon Ve Kurul Listesi
 1. Avukat Hakları Merkezi 
 2. Kadın Hakları Komisyonu
 3. Kamu Avukatları Komisyonu
 4. Çocuk Hakları Komisyonu
 5. İnsan Hakları ve Cezaevi Komisyonu
 6. Sosyal Etkinlik ve Spor Komisyonu
 7. Meslek içi Eğitim ve Etik Kuralları Takip Komisyonu

 8. Bilişim ve Yayın Komisyonu
 9. Çevre Komisyonu
 10. Hayvan Hakları Komisyonu
 11. Mevzuat İzleme Komisyonu
 12. Genç Avukatlar Kurulu
 13. Kültür ve Sanat Komisyonu
 14. Tüketici Hakları Komisyonu
 15. CMK Kurulu
 16. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu
 17. Engelli Hakları Komisyonu
 18. Hukukta Alternatif Çözüm Yolları, Uzlaştırma ve Arabuluculuk Komisyonu
 19. Göç ve İltica Komisyonu
 20. Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu
 21. Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu
 22. Şiddetle Mücadele İçin Toplumsal Seferberlik Komisyonu
 23. Bağlı Çalışan Avukatlar Komisyonu
 24. Vergi Hukuku Komisyonu
 25. Tahkim Komisyonu
 26. İcra Hukuku ve İcra Sorunları Komisyonu