DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde yapılan, Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan kararla, 5 Haziran “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edilmiştir. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak herkesin hakkıdır.

   Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 17 ve 56. Maddeleri, herkese maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı yanında, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı tanımış, ayrıca her vatandaşa ve devlete çevreyi koruma ödevini de yüklemiştir.

  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan yaşam hakkı ile bir bütünlük oluşturan çevre hakkı, insan hakları kapsamında değerlendirilmelidir. Yaşam hakkı, ancak çevre hakkının sağlanması ile mümkündür.

  Çevre hakkının önemi böyle iken; bugün, ülkemiz ve tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği sorununun görmezden gelindiği veya buna karşı yürütülecek mücadelenin geciktiği görülmektedir. Bu durumun telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağı bilimsel olarak ortaya koyulmaktadır. Ülkemizde çevresel sorunları görmezden gelen projelere karşı durmak bir kenara, bunların adeta teşvik edilmesi kabul edilebilir değildir. İlimizde de bu kapsamda yapılması planlanan projelerin sayısının son dönemde hızlı bir şekilde arttığı gözükmektedir. Erzin ilçemizde yapılması planlanan polipropilen tesisi, Dörtyol’da yapılması planlanan alçı ve grafit ocağı işletmesi, Arsuz’ da yapılması planlanan krom madeni tesisi ve Defne kent merkezinde yerinde yenilenmesi planlanan Arıtma Tesisi bu projelerden sadece birkaçıdır.

  Bu süreçte tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımızın insan eliyle yok edilmesi, toplum yararını yok sayan yatırımlar sürdürülebilir yaşamı tehdit etmektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde temiz su kaynakları kirlenmekte, verimli tarım toprakları ve orman varlıklarımız azalmaktadır.

  Çevre ile ilgili sorunlar küreseldir ve çözüm de küresel olmalıdır. Bu nedenle, çevre ve kentleşme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi, ekolojik, yenilenebilir ve verimli enerjiyi dikkate alan bir anlayışla toprağımızı, havamızı ve suyumuzu yani çevremizi daha iyi korumamız gerekmektedir. Sürdürülebilir yaşamın devamı için başka şansımız yoktur.

  Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması umuduyla, çevre mücadelemize devam ediyoruz.

  Hatay Barosu

  Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu