BASIN AÇIKLAMASI
Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından 24.11.2019 tarihinde yapılan arabuluculuk sınavında 3 soru Ankara 9.İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmiş, yapılan değerlendirme neticesinde 07.10.2021 tarihinde “Başarılı” kabul edilen meslektaşlarımız için Arabuluculuk sicil sistemi tanımlanarak açılmış, gerekli belgeler sisteme yüklenmiş, giriş aidatları ödetilerek kayıt işlemleri tamamlanmıştır.Dolayısıyla bu işlemleri yapan tüm meslektaşlarımız bakımından bu işlemlere onay verilmesi kazanılmış bir hak oluşturmaktadır. Bu aşamadan sonra meslektaşlarımıza gönderilen "başarısız" mesajının hiçbir hukuki gerekçesi bulunmamaktadır.
Çünkü, Ankara 9. İdare Mahkemesi soru iptaline yönelik 2021/425E, 2021/1582K sayı ve 23.09.2021 tarihli kararı gerekçesinde “başarılı olmak için gereken taban puanın ise 91 puan olduğu…” açıkça belirtilmektedir. Mahkeme üç soruyu iptal etmiş olmasına rağmen “Başarılı” sayılmak için 91 taban puanın değişmeyeceğini açıkça belirtmektedir. Aksi takdirde, 90,72 puan alarak başarılı kabul edilen ve arabuluculuk siciline kaydedilen kazanılmış hakkı bulunan meslektaşlarımızdan aynı ya da daha yüksek puan alan meslektaşlarımızın başarısız sayılması Anayasa'daki eşitlik ilkesine açıkça aykırı olacaktır.
Ankara İdare Mahkemesi kararı gereği ilk sınav sonucuna göre sicile kayıt edilen meslektaşlarımızın kazanılmış haklarının korunması ne kadar doğru ise yeni değerlendirme sonucunda onlarla aynı veya daha yüksek puana sahip meslektaşlarımızın sicile kaydedilmemesi de bir o kadar yanlış bir uygulamadır. Bu durum, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 45. maddesinde belirtilen "Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır." düzenlemesine de açıkça aykırıdır.
Dolayısıyla, Ankara İdare Mahkemesinin kararına, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğine ve Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı işlemin yetkili kurumlarca yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin zaruri olduğu kanaatindeyiz. Hatay Barosu olarak konunun takipçisi ve meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.
HATAY BAROSU