2020 CMK ÜCRET TARİFESİ
Tarih: 3.05.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 19133

29 Aralık 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32058
TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN
MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE
İLİŞKİN 2023 YILI TARİFESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince
soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin
yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4- (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 1.447 TL,
b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 2.254 TL,
c) Asliye ceza mahkemeleri:
1) Takip eden davalar için 2.481 TL,
2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 1.036 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.451 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.481 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.451 TL,
e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen
davalar için 2.481 TL,
f) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 4.451 TL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 5.011 TL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Tarife 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Eylül 2023><<
Eylül 2023
 PSÇPCCP
3628293031123
3745678910
3811121314151617
3918192021222324
402526272829301
412345678

22.09.2023
AV. HÜSEYİN CİHAT AÇIKALIN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.