ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU
Tarih: 3.05.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 7751

 

Çocuk Hakları Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Av. Asena Aslan Şener
 
Komisyon Başkanı: Av. Sibel Şat 
 
 Av. Ali Beyaz
Üye 
 Av. Atakan Atar
Üye 
 Av. Berker Mert Kırbey
Üye 
 Av. Burcu Zarifgil
Üye 
Av. Eren Düşer
Üye 
Av. Ezgi Geben
Üye 
Av. Fatma Arslan
Üye 
Av. Gözde İzdem
Üye 
 Av. İlkay Abacı
Üye 
Av. İlkay Coşkun
Üye 
Av. İsmail Altay Secerlioğlu
Üye 
Av. Kamile Vural Kaplan
Üye 
 Av. Mehmet Ali Aslan
Üye 
Av. Nida Işıl Duman
Üye 
Av. Nimet Gizem Keser
Üye 
Av. Pınar Aslan
Üye 
 Av. Sevcan Duran
Üye 
 Av. Şebnem Vural
Üye 
Av. Zekiye Kokusever
Üye 
Tülay Kayıkçı
Üye 
 Av. Nazlı Şahin
Üye 
Av. İhsan Yılmazlar
Üye 
Av. Kemal Durkal
Üye 
Av. Mehmet Ali Gümüş
Üye 
 Av. Neslihan Güraslan
Üye 
Av. Yasemin Yalçınkaya Taşkın
Üye 
Av. Ender Sahil
Üye 
Av. Ezgi Sadıkoğlu
Üye 
Av. Mehmet Çokluk
Üye 

Av. Gizem Coşan

Üye

Av. Mediha Hazal Mansuroğlu

Üye

Av. Fatma Burcu Demir

Üye

 Av. Deniz Pehlivan

Üye

 Av. Süleyman Kocaçinar

Üye

Stj. Av. Erkan Çiçek

 

Üye 
 

Stj. Av. Erdem Harmaoğlu

Üye

     
 
 
 
 
 
HATAY BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

-22.03.2015 tarihinde Diyarbakır’da Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı ile yapılan toplantı özetleri

             Komisyon üyelerimizden Didem Kutlu,Neslihan Kurtoğlu ve Eren Düşer’in katılım gerçekleştirdiği bu toplantıda,Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’nın Genel Kurulu gerçekleştirildi ve Çocuk Adalet Sistemi Raporu hazırlanarak son şekli verildi.Bu raporun tanıtımına yönelik olarak da Basın açıklaması yapılarak daha çok sesimizi duyurmamız amaçlandı.Ülkesel ve bölgesel düzeyde yayın yapan gazete ve televizyonlarda da basın açıklamamıza yer verildi.

              Ayrıca ‘Öfke ve Kontrolü’ ile ilgili seminer çalışması yapılarak;öfke yönetimi ile ilgili dikkat çekici tespitler yapıldı.

            Son olarak Diyarbakır’da çocuklara yönelik gerçekleşen hak ihlallerinin ve örnek vakaların sunumu yapılarak katılımcı avukatlara bilgi verildi.

          

            

                                                                                     AV.DİDEM KUTLU

                                                                                    ÇOCUK HAKLARI  KOMİSYONU

                                                                                                          GENEL  SEKRETERİ      
 

 
 
 
 
www.ecpat.net
www.ctcs-mucadele.net 
www.cocukhaklariizleme.net 
www.egitimdehaklar.org 
 www.ucansupurge.org
  
       16-17 Kasım tarihlerinde Türkiye Barolar Birliğinde TBB. Çocuk Hakları Kurulu, tüm baro temsilcileri ile birlikte UNESCO ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile çalıştay düzenlenmiştir. Düzenlenen Çalıştay'a komisyonumuzu temsilen Av.Didem Kutlu ve Av. Gizem Kavvasoğlu katılmıştır.

Çalıştayın konusu ;

1. Barolar Çocuk Hakları Kurulları Çalışmaları Güçlü Yönler ve Güçlükler ile Beklentilerin Belirlenmesi

2. Çalışmalar Sırasındaki Güçlükler.

3. TBB Çocuk Hakları Kurulundan beklentiler.

4. Ortak Çalışma İlkelerinin Belirlenmesi.

5. Çalışma Programının Oluşturulması.

    Söz konusu çalıştay çerçevesinde komisyonumuzu temsilen Av.Didem Kutlu ve Av. Gizem Kavvasoğlu katılmış ve aşağıdaki belirtilen görüş ve önerilerde bulunmuştur ;

  Çocuk Hakları Kurulu, merkez ve komisyonların güçlü yönleri konusunda ;

 1-Okullar vesair yerlerde eğitim vb.çalışmaları yürütülüyor. Bu durum toplum erişimi kolaylaştırıyor. Eğitim verme kapasitesi olduğundan kurumların talepleri karşılanıyor,tanınmış olmanın avantajları kullanılıyor.

2-Suç ve suç eğiliminin önlenmesi için seminerler düzenleniyor, seminer sonuçları broşür şeklinde ailelere dağıtılıyor.

3-Avukatlara mağdur ve suça sürüklenen çocuklar hakkında eğitim veriliyor, diğer kurul ve komisyonlarla bağlantılı olarak işbirliği içinde çalışılabiliyor.

4-Çalışmalar sırasında güçlükler konusunda;

 5-Çocuklarla çalışırken o çocuğa ulaşmanın zorlukları var.

6-Hakim ve savcılar her zaman çocuk hukuku konusunda duyarlı değil, savcı,polis gibi meslek elemanları sık değişiyor,sosyal çalışma uzmanları ile avukatlar arasında diyalog yok.

6-Mahkeme ve diğer mekanizmalarda konusunda uzman bulunmaması çalışmaları ve çalışmaların etkinliğini zorlaştırıyor.

7-Meslek içi eğitim yetersiz.

-TBB Çocuk Hakları Kuruldan beklentileri nelerdir ? (İl kurullarının çalışmalarına nasıl katkı verebileceği konusunda.)

 -Avukatın rolü hakkındaki olumsuz bakış açısını değiştirici çalışma yapmak.

-Sertifikasyon ve eğitici eğitimi yapılması,seminerlerin düzenlenmesi .

-Eğitim modeli hazırlanmalı.

-Eğitim çalışmalarının ulusal düzeyde yapılması sağlanmalı.

-CMK eğitimleriyle çocuk hakları eğitiminde paralellik sağlanmalı.

 Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı

 Mutabakat Metni

  25-26 Nisan 2008 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşen Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı Çalıştay ve ağ’ın kuruluş uzlaşısını takiben  bildiririz Hatay Barosu Çoçuk Hakları Komisyonu ,  Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı’nın, aşağıda belirtilen ve daha sonra Koordinasyon Kurulu kararıyla  üyeliğe kabul edilebilecek diğer üyeleriyle birlikte ortak kuruluşu kabul eder.

   Adli Tıp Uzmanları Derneği 

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi

Ankara Girişimci Kadınlar Derneği

Batman Barosu

Bursa Barosu

Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

Geleceğiz Biz Derneği

Gündem: Çocuk!

Diyarbakır Barosu

Dostlar Dayanışma Derneği

Gençlik Servisleri Merkezi

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Insan Kaynağını Geliştirme Vakfı

İşitme Engelliler Gelişim Merkezi Derneği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

Kars Kalkınma ve Eşitlik Destek Merkezi Girişimi

Kadın Dayanışma Vakfı

Kaos GL Derneği

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Y.O Sosyal Hizmetler Bölümü

Mersin Çocukları İstismar ve İhmalden Koruma Derneği

Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Roman Gençlik Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

Türkiye Gençlik Birliği Derneği

Türkiye Gençlik Federasyonu

 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

 Uçan Süpürge Kadın iletişim ve Araştırma Derneği 

 Uluslararası Af Ögütü Türkiye Şubesi

 Uluslararası Çocuk Merkezi

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği

 Ağ üyeliğine kabulümüze  müteakip  aşağıda adları geçen iki üyenin Hatay Barosu’nu temsilen ağ toplantılarına, çalışma konularıyla ilgili etkinlik vb. faaliyetlere katılımlarını, ağ koordinasyon kurulu ve koordinatörüyle iletişim halinde olunacağını, oluşturulan ctcs-insiyatifi@yahoogroups.com adlı mail grubuna dahil olunup gerektiğinde iletişimin sağlanacağını, temsilcilerin  temsil ettikleri kuruluş yetkililerine yapılan faliyetler ile alınan karar ve  sorumluluklar hakkında  bildirim ve bilgilendirmeleri yapacağını, ağ'ın ECPAT International  üyesi olunduğunun farkında olarak ECPAT International ilkeleri, kuralları ve çocuk politikası çerçevesinde çalışmalara katılacağımızı  kabul ve taahhüt ederiz. 

 
 
  Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı

Mutabakat Metni

 25-26 Nisan 2008 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşen Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı Çalıştay ve ağ’ın kuruluş uzlaşısını takiben  bildiririz Hatay Barosu Çoçuk Hakları Komisyonu ,  Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı’nın, aşağıda belirtilen ve daha sonra Koordinasyon Kurulu kararıyla  üyeliğe kabul edilebilecek diğer üyeleriyle birlikte ortak kuruluşu kabul eder.

 Adli Tıp Uzmanları Derneği 

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi

Ankara Girişimci Kadınlar Derneği

Batman Barosu

Bursa Barosu

Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

Geleceğiz Biz Derneği

Gündem: Çocuk!

Diyarbakır Barosu

Dostlar Dayanışma Derneği

Gençlik Servisleri Merkezi

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Insan Kaynağını Geliştirme Vakfı

İşitme Engelliler Gelişim Merkezi Derneği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

Kars Kalkınma ve Eşitlik Destek Merkezi Girişimi

Kadın Dayanışma Vakfı

Kaos GL Derneği

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Y.O Sosyal Hizmetler Bölümü

Mersin Çocukları İstismar ve İhmalden Koruma Derneği

Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Roman Gençlik Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

Türkiye Gençlik Birliği Derneği

Türkiye Gençlik Federasyonu

 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

 Uçan Süpürge Kadın iletişim ve Araştırma Derneği 

 Uluslararası Af Ögütü Türkiye Şubesi

 Uluslararası Çocuk Merkezi

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği

 Ağ üyeliğine kabulümüze  müteakip  aşağıda adları geçen iki üyenin Hatay Barosu’nu temsilen ağ toplantılarına, çalışma konularıyla ilgili etkinlik vb. faaliyetlere katılımlarını, ağ koordinasyon kurulu ve koordinatörüyle iletişim halinde olunacağını, oluşturulan ctcs-insiyatifi@yahoogroups.com adlı mail grubuna dahil olunup gerektiğinde iletişimin sağlanacağını, temsilcilerin  temsil ettikleri kuruluş yetkililerine yapılan faliyetler ile alınan karar ve  sorumluluklar hakkında  bildirim ve bilgilendirmeleri yapacağını, ağ'ın ECPAT International  üyesi olunduğunun farkında olarak ECPAT International ilkeleri, kuralları ve çocuk politikası çerçevesinde çalışmalara katılacağımızı  kabul ve taahhüt ederiz. 

  Görevlendirilen kişinin adı ve görevi: _________________________________________

İletişim Bilgileri:

Telefon:

E-mail:

Adres:

Meslek:

 Görevlendirilen kişinin adı ve görevi: _________________________________________

İletişim Bilgileri:

Telefon:

E-mail:

Adres:

Meslek:

  Kurum yetkilisinin adı:

İmzası ________________________________(kaşe/mühür)

 EK:  Hatay Barosu’nun ağ üyeliğine katılımı ile temsilci isimlerinin belirtildiği onaylı yönetim kurulu kararı sureti

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Görevlendirilen kişinin adı ve görevi: _________________________________________

İletişim Bilgileri:

Telefon:

E-mail:

Adres:

Meslek:

  

Görevlendirilen kişinin adı ve görevi: _________________________________________

İletişim Bilgileri:

Telefon:

E-mail:

Adres:

Meslek:

  Kurum yetkilisinin adı:

İmzası ________________________________(kaşe/mühür)

 EK:  Hatay Barosu’nun ağ üyeliğine katılımı ile temsilci isimlerinin belirtildiği onaylı yönetim kurulu kararı sureti

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

                                                                - TEMEL BELGELER-

 

 

¤ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

 

¤ Çocuk Hakları Bildirgesi

 

¤ İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

 

¤ Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

 

¤ Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme

 

¤ Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşme

 

¤ Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenzifine İlişkin Avrupa Sözleşmesi

 

¤ Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme

 

¤ Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi

 

¤ Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Sözleşme

 

¤ En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi

 

¤ İstihdamda Asgari Yaşla İlgili 138 sayılı ILO Sözleşmesi

 

¤ Avrupa Antlaşmaları Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması (Biyotıp) Sözleşmesi

 

¤ Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol

 

¤ Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol

 

¤ Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgari Standart Kurallar (Bejing Kuralları)

 

¤ Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri (Riyad İlkeleri)

 

¤ Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları (Havana Kuralları)

 

¤ Hapis Dışı Önlemlerle İlgili Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Tokyo Kuralları)

 

¤ Çocuk Koruma Kanunu

 
 
 
 
 
 
 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2018><<
Haziran 2018
 PSÇPCCP
2228293031123
2345678910
2411121314151617
2518192021222324
262526272829301
272345678

23.06.2018
AV. EKREM DÖNMEZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.